شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف

 

 

بسمه تعالی

((صورتجلسه))

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف روز چهارشنبه 1396/04/14 ساعت 15 در محل سالن سبز دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف با حضور 22 نفر ، 20 نفر اصیل 2 نفر وکیل تشکیل و نسبت به انتخاب هیأت رئیسه رأی گیری و نامبردگان

۱-    آقای دکتر داود رشتچیان                                            رئیس

۲-    آقای مهندس محمد خوشبختیان                                   ناظر

۳-    آقای مهندس محمدرضا منزوی                                     ناظر

۴-    آقای مهندس حسن معتمدرضائی                                 منشی

انتخاب و ابتدا آقای معتمدرضائی مدیرعامل نسبت به قرائت گزارش هیأت مدیره و سپس آقای قدیانی مدیرعامل مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا نسبت به قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرسی اقدام و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف- صورتهای مالی شرکت تعاونی مهندسی و نوآوری دانشگاه شریف شامل ترازنامه به تاریخ 1395/12/30 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به تصویب رسید.

ب- از محل سود خالص پس از کسر اندوخته قانونی و اندوخته احتیاطی، تقسیم 1000 ریال به ازاء هر سهم براساس سرمایه ثبت شده به صورت نقدی موافقت گردید

ج- مؤسسه حسابرسی محاسبان توانا با 13 رأی بعنوان بازرس اصلی و خانم فهیمه نقدیانی با 7 رأی بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند.

د- روزنامه کار و کارگر بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.

هـ- طبق روال گذشته حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره به ازاء دو جلسه در هر ماه معادل حداقل دستمزد کارگر مصوب شورایعالی کار برای سال 1396 تعیین گردید.

و- به موجب بند 3 ماده 46 اساسنامه پاداش اعضاء هیأت مدیره و کارکنان شرکت طبق روال گذشته عیناً مشابه مصوبه مجمع عمومی عادی سال قبل آن برای سال 1395 تعیین گردید.

جلسه در ساعت 17 خاتمه یافت .

                                                   حسن معتمدرضائی

                                                                مدیرعامل

                                                       1396/04/17

 

اخبار و اطلاعیه ها
همکاری با دانشگاه صنعتی شریف
ارتباط با سهامداران
اطلاعات تماس

تلفن :
۶۶۰۳۶۰۱۱-۶۶۰۳۶۰۰۶
فکس :

۶۶۰۳۶۰۱۱

آدرس :
تهران - خ آزادی - نرسیده به دانشگاه صنعتی شریف - بن بست قدیر - بن بست سیزدهم - پلاک ۲- واحد۱

ایمیل:

sharifmpco@sharif.ir
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus