لطفا توجه نمایید
  1. لطفا در ورود اطلاعات دقت فرمایید و موارد درخواستی را دقیقا مطابق با شناسنامه و کارت ملی وارد نمایید. موارد ثبت شده جهت بررسی و تایید برای مدیریت امور سهام ارسال می گردد.
  2. پس از ارسال اطلاعات، شما باید نسبت به اعتبارسنجی شماره تلفن همراه خود اقدام نمایید تا ثبت نام اولیه شما با موفقیت انجام گردد.
  3. پس از ثبت نام اولیه، بایستی با نام کاربری (کدملی) و کلمه عبور انتخابی وارد سامانه شده و با ارسال مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام نمایید.
  4. در زمان انتخاب کلمه عبور دقت فرمایید که صفحه کلید شما فارسی نباشد.
عضویت سهامداران
کد ملی، نام کاربری ورود به سامانه می باشد
نوع ارتباط با دانشگاه صنعتی شریف